Simson Bandenreparatieset - Bandenplakset Compleet - Type Select t.b.v. Fiets - 23 delig

Merk: Simson, bekijk ook andere Simson Stadsfietsen

€ 12,50

De nieuwe Simson reparatiedoos Select is de ultieme reparatiedoos voor onderweg. Deze Simson reparatiedoos bevat vele extra’s.

 • De Simson reparatiedoos Select is gevuld met:
 • 3 kunststof bandenlichters,
 • 10 ML Simson SF solutie,
 • markeerkrijtje,
 • universeel ventiel voor Dunlop,,
 • 10 verschillende formaten ronde pleisters (3x16mm / 3x22mm / 2x25mm / 2x33mm),
 • 2 ovale pleisters (38x27mm),
 • 1 knippleister,
 • pincet,
 • handreinigingsdoekje
 • waterproof schuurpapier.

Voorzien van een duidelijke bandenplakinstructie vol met handige tips hoe je snel en eenvoudig je band plakt. Je zou het niet zeggen als je het kleine formaat van de reparatiedoos ziet, maar de inhoud is goed voor wel 30 plakbeurten! Gemakkelijk mee te nemen in je (fiets)tas of jaszak. Zo ben je ook voorbereid op pech onderweg.

Fietsband plakken

Een lekke binnenband plakken is niet zo moeilijk als je denkt. Je hebt nodig: een reparatiesetje (met bandenlichters, lijm, plakkers en schuurpapier), steeksleutels, schaar, fietspomp en een emmer water.

Volg nu verder de stappen die hieronder staan.

Haal de buitenband van het wiel

 • Zet de fiets op de kop.
 • Laat de band leeglopen en draai het ventiel los.
 • Steek de eerste bandenlichter naast het ventiel tussen de buitenband en de velg en haak deze achter een spaak. Doe hetzelfde met de tweede bandenlichter, ongeveer twee spaken verderop.
 • Wip met de derde bandenlichter de band voorzichtig los.
 • Haal de buitenband van de velg af.
 • Voel of er aan de binnenkant van de buitenband niks scherps (glas, spijker etc.) zit.

Plak de binnenband

 • Haal de binnenband van het wiel af.
 • Pomp de band op en zoek het lek door de band onder water te houden. Waar luchtbelletjes verschijnen zit het lek.
 • Laat de band leeglopen en schuur de plek van het lek licht op.
 • Smeer wat lijm op de band en laat dit twee minuten intrekken.
 • Knip een rondje uit het stukje bandenplak (of neem een kant-en-klaar plakkertje), plak dit op het lek en druk het stevig aan.
 • Laat het vijf minuten drogen.

Leg de banden weer om het wiel

 • Plaats het ventiel terug in de velg en zet het in elkaar (wacht met het vastdraaien van het dunne moertje, tot de banden weer op de fiets zitten).
 • Pomp de binnenband een klein beetje op en leg hem in de buitenband.
 • Druk de buitenband rondom in de velg. Begin bij het ventiel en werk langzaam rond.
 • Wip het laatste stukje band met een bandenlichter terug in de velg.

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Gevaar

H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen
P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Stappenplan fietsband plakken

Een fietsband plakken is een koud kunstje, niet onder de 10 graden omdat de lijm dan niet kan plakken. Bij voorbaat eerst het ventiel controleren of deze wel goed vastzit, dan is de lekkage namelijk al opgelost door hem vast te draaien.

Is de band alsnog lek neem dan de volgende stappen door:

 1. Zet de fiets op de kop en controleer de buitenband van je fiets op scherpe voorwerpen en verwijder deze indien aanwezig.
 2. Verwijder de buitenband met minimaal 3 kunststof bandenlichters / bandenlepels van de velg, deze niet te ver erin steken ander beschadig je de binnenband.
 3. Verwijder hierna de binnenband en controleer deze op onregelmatigheden, zie je wat zitten verwijder dit dan direct. Zit er een scheur in de band, dan moet de binnenband vervangen worden.
 4. Lek zoeken? Pomp eerst de band op en luister goed met uw oren of er ergens lucht ontsnapt. Kun je de lek op deze manier niet vinden, pak dan een emmer water en pomp wederom de band goed op en haal deze door de emmer met water heen. Zodra de lek in het water zit, komen er belletjes vrij en zo vind je de locatie van de lek en markeer deze.
 5. Beginnen met binnenband plakken. Begin door de binnenband leeg te laten lopen en ruw de plek rondom de lek op doormiddel van een schuurpapiertje. Breng na opschuren de solutie (lijm) aan net iets groter als de bandenplakker en wacht een paar minuten, breng hierna de bandenplakker aan en druk deze stevig aan. Bij zelfklevende bandenplakkers hoeft u deze uiteraard niet te lijmen.
 6. De binnenband na een paar minuten licht oppompen en controleer of het lek goed gedicht is.
 7. Als de binnenband goed geplakt en lekvrij is, kan deze weer terug op de velg en kan de buitenband teruggeplaatst worden. Let op; gebruikt de bandenlichters niet, deze kunnen een nieuwe lek veroorzaken bij het monteren.
 8. Alles goed gemonteerd, u kunt de binnenband weer oppompen en weer gebruik maken van de fiets.


Anderen bekeken ook